Podmínky k použití

3. května 2014 v 0:20

VLASTNÍ PRÁCE - KRESBY, GRAFIKA, TEXTY ...

Vše, co lze vidět na těchto, ale i jiných stránkách, na kterých působím, je tvořené mnou, tzn. ať už kresleno ručně nebo jde o fotomontáže, díky práci, snaze a originalitě, kterou do těchto výtvorů dávám, nemáte právo bez mého písemného povolení používat mou práci!

Kresby, grafika, texty a další jiné mé práce NELZE překreslovat, vyřezávat, přepisovat a jiným způsobem upravovat dle svého užitku, a poté někde propagovat či vydávat za své!


KRESBA NA PŘÁNÍ

Všechny kresby vytvořené na přání spadají stále pod má autorská práva. S případným opatřením je lze použít jako ukázky mé práce v portfóliu. Výjimka se vytváří pouze v případě, kdy jedinec - vlastník "kresby na přání" - přednostně nesouhlasí se zveřejněním kresby na stránkách či kdekoliv jinde. Dále respektuji důvod vzniku dané kresby, a proto k jejímu opětovnému použití dochází velmi zřídka.

Jedinec, který si nechá něco vytvořit na přání souhlasí s podmínkami, že nemůže nikde jinde tuto práci šířit, upravovat a následně vydávat za svou. Slouží pouze k jeho soukromým účelům. Případná propagace dané kresby je povolena pouze v případě s jasným odkazem mé maličkosti u dané tvorby, případně odkazem na mé stránky www.anc.blog.cz


GRAFIKA NA PŘÁNÍ

Grafika na přání je uzavřena.
Veškerá grafika vytvořená mnou spadá zcela pod má autorská práva bez možnosti použití!

Výjimku tvoří pouze použití schválených banneru stránky anc.blog.cz ze sekce "Ikony", které lze použít na jiných stránkách za účelem propagace.


Případné objednávky si vybírám a ne každá musí být přijata. Aktuální obdržení kresby ode mně je pouze na soukromé přání či skrze dotaci jako odměnu, dle výše vámi darované částky. Čas těmto pracem věnovaný je můj volný, proto mějte dostatečnou trpělivost. Snažím se práci dodělat jak nejdříve to jde stále v nejvyšší kvalitě.

Průběh práce nemám problém průběžně dokumentovat a zasílat, pokud si to jedinec bude přát.